Bouw in volle voorbereiding

Je bekijkt nu Bouw in volle voorbereiding

Ons project ‘Egied’ gaat nu met rasse schreden vooruit. Sinds de aanduiding van consortium ABC02 als voorkeursbieder voor de bouw van de nieuwe Egied Van Broeckhovenschool, worden elke dag nieuwe stappen gezet die de realisatie van de school dichterbij brengen.

Het consortium ABC02 diende op 20 september een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in. Dit gebeurde zowel digitaal als fysiek. Een karrenvracht werk is verzet!

Wij hopen dat de omgevingsvergunning snel komt, gezien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor scholenbouw een versnelde procedure geldt. Ondertussen blijft de voorkeursbieder de start van de bouwwerken voorbereiden. Zo werden een aantal proefboringen tot op 200 m diepte op de site uitgevoerd ter voorbereiding van de aanwending van geothermische energie.

In afwachting van de omgevingsvergunning blijft de schoolsite beschikbaar voor Samenlevingsopbouw Brussel. Zij blijven inzetten op socio-culturele en sportieve activiteiten van verenigingen en wijkorganisaties alsook op het woonboxproject voor kwetsbare gezinnen en jongeren.

OPRICHTING VAN DE TASKFORCE EGIED

In januari 2022 gaat de taskforce Egied aan de slag. De taskforce moet ervoor zorgen dat de school op 1 september 2023 de deuren kan openen met een helder en wervend opvoedingsproject. Samen met ons netwerk en onze andere partners willen wij van de Egied Van Broeckhovenschool een school maken die een antwoord biedt op de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen en die jongeren opleidt en vormt tot bekwame, bewuste en bewogen jongvolwassenen.

Eerst zal een kerngroep de missie van de school in relatie tot zijn context – een multiculturele omgeving met diverse socio-economische uitdagingen – verdiepen en duidelijker formuleren.

Nadien zullen een aantal werkgroepen zich buigen over diverse thema’s zoals diversiteit, taalbeleid, bredeschoolwerking, de studiedomeinen STEM en Maatschappij en Welzijn, personeelswerving, leerlingenwerving, projectwerking, … en  het schoolproject aldus verder concretiseren.

STEUN ONS PROJECT

Heeft u interesse om aan de concrete uitbouw van ons project mee te werken, neem dan contact op via info@egied.be

Wij blijven ook uw financiële steun meer dan nodig hebben om dit project te realiseren. Dit kan onder andere via onze projectrekening bij de Koning Boudewijn Stichting. Ga via de onderstaande STEUN-knop naar www.egied.be – stortingen vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar – of neem contact op via info@egied.be en laat ons weten hoe u wil bijdragen aan ons schoolproject.