De allereerste september op Egied!

Je bekijkt nu De allereerste september op Egied!

Het is ons gelukt!
Op 1 september opende onze school haar deuren. Aan onze fonkelnieuwe goudkleurige ingangspoort verwelkomde een voltallig schoolteam haar eerste 100 leerlingen.

Succesvolle start

Na een spannende zomerspurt om alles in orde te krijgen, zijn we zo blij om onze missie om kinderen te vormen tot bekwame, bewuste en sociaal bewogen jongvolwassenen in de praktijk te kunnen brengen. Dat doen we dit schooljaar voor 100 leerlingen verdeeld over zes klassen. De volgende jaren verwelkomen we telkens een nieuwe lichting eerstejaars om zo te groeien tot een school met naar schatting 860 leerlingen.

Schotten breken

In onze domeinschool met focus op STEM (wetenschappen, technologie en wiskunde) en Maatschappij & Welzijn, breken we de schotten tussen het vroegere ASO, TSO en BSO. We vormen de elektriciens en ingenieurs, zorgkundigen en dokters of wetenschappers van morgen. Ons pedagogisch project leert onze leerlingen met een open en kritische blik de hen omringende wereld te ontdekken en te ervaren. 

Meer dan een school

Egied is meer dan een school, het is een plek van vriendschap. Het motto van onze school, gebeiteld in onze gevel, is niet voor niets “En todo amar y servir”: in alles liefhebben en dienstbaar zijn. Het is aan ons allen, schoolteam, leerlingen, ouders en al onze partners om onze school te doen uitgroeien tot een plek waar dit elke dag wordt voorgeleefd en beleefd, helemaal in de geest van Egied Van Broeckhoven, de jezuïet en priester-arbeider waarnaar de school is genoemd. 

Onze school is een oefenplaats in diversiteit, een plek waar leren en groeien centraal staan in een sfeer van verbinding: verbinding tussen verschillende etnisch-culturele achtergronden, tussen studierichtingen die conceptueel-theoretisch van aard zijn of net heel praktisch. We leren hierbij kijken naar wat ons bindt, vriendschappen te smeden over verschillen heen tijdens onze middagactiviteiten, in de studie, tijdens onze projecten, het leerlinguur of op onze ontmoetingsdagen. We ontdekken hoe we iets voor anderen kunnen betekenen: voor een medeleerling, voor de klas, voor de school of het schoolteam, voor ons gezin of de buurt waarin we opgroeien. Dat is ook een thema dat aan bod komt tijdens ons wekelijks projectuur.

Onze kernopdracht is onderwijs, maar we zien deze school ook als een maatschappelijk project. We willen mee een motor zijn van positieve verandering en kijken ernaar uit lokale verenigingen op school warm welkom te heten en partners te worden.

We gaan er met veel energie positief tegenaan!

En dat werd ook opgemerkt door de media …

Lees hier hoe onze school en de opening in de kijker stond: